articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Home

Digitalisering is ook in de Nederlandse glastuinbouw niet meer weg te denken. De omvang van de glastuinbouwbedrijven en internationalisering nemen toe, terwijl de “groene vingers” van telers steeds schaarser worden. Als teler beoordeel je jouw gewas op basis van kennis en ervaring (“groene vingers”). Met deze beoordeling bepaal jij de juiste inzet van techniek en resources als energie, water en CO₂. “Groene digitalisering” is de unieke kennis van jou als teler vertaald naar digitale oplossingen en middelen. Groene digitalisering richt zich dus op het digitaliseren van de plant, de groei en het teeltmanagement wat daarvoor nodig is.

Op YouTube staat een introductie over data-gedreven telen in glasgroente (Engels gesproken en ondertiteld).

Data-gedreven teeltmanagement maakt minder afhankelijk van menselijke kennis & ervaring én objectiveert de beoordelingen en beslissingen.

In het toepassingsgebied van groene digitalisering is al veel kennis beschikbaar. Software, platforms en apps van verschillende bedrijven zijn in (door-)ontwikkeling en kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Al deze informatie komt op deze website beschikbaar, in de “online etalage”. Telers kunnen zich hierdoor verdiepen in de mogelijkheden en contact leggen met het bedrijf dat het beste past bij hun eigen bedrijf.

Aanbieders in dit werkveld kunnen hun product in de etalage zetten door contact op te nemen.

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo