articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Nieuws

Blijf via deze pagina op de hoogte van het laatste nieuws rondom 'Versnellen groene digitalisering glastuinbouw'.

Praktijkervaringen met Plantonomy: Priva’s technologie voor autonoom telen

Plantonomy is een cloud-gebaseerde dienst, die gebruik maakt van slimme algoritmes die het bioritme van de plant volgen. Plantonomy stuurt de transpiratie volgens het natuurlijke bioritme van de plant. Het regelt autonoom elke vijf minuten een groot deel van de klimaatinstellingen met betrekking tot irrigatie, ventilatie, verwarming, scherming en belichting van de kas. Het programma zorgt ervoor dat de waterhuishouding van de plant wordt gestuurd in lijn met het teeltplan, op elk moment van de dag. Door controle te hebben over de waterbalans, wateropname, transpiratie en afvoer, heeft de teler controle over de ontwikkeling van het gewas. In de afgelopen drie jaar is veel ervaring met Plantonomy opgedaan.

Plantonomy is nog volop in ontwikkeling. Toch bewijst het zijn waarde al in de praktijk op ca. 40 hectare commerciële groenteteelt, verdeeld over bedrijven in Nederland, Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Op dit moment is Plantonomy geschikt voor de teelt van tomaten en paprika’s, maar er wordt hard gewerkt aan toepassing voor komkommer en (kas)aardbeienteelt.

Dezelfde productie en kwaliteit, veel minder instellingen

We zien dat Plantonomy gestuurde kassen wereldwijd minimaal dezelfde productie en kwaliteit halen als de kassen die op de normale manier worden aangestuurd. Doordat Plantonomy een groot deel van de klimaatinstellingen autonoom aanstuurt, houdt de teler meer tijd over om andere zaken te regelen of een groter areaal aan te sturen. De eerste praktijkjaren hebben ook inzichten opgeleverd, waarmee de teeltresultaten (productie, kwaliteit) verder geoptimaliseerd kunnen worden. Deze kennis zal toegepast worden in het komende teeltseizoen.

De gewasontwikkeling is wel anders. Doordat de klimaatsturingen feedforward (vooruitgestuurd) plaatsvinden om op de behoeften van de plant in te spelen volgens zijn bioritme, vinden er minder verstoringen plaats in de groei. Dit zorgt voor een heel consistente gewasontwikkeling. Trossen tomaten ontwikkelen zich bijvoorbeeld zeer regelmatig en iedere bloem resulteert in een vrucht. Dit maakt de kwaliteit en opbrengst beter voorspelbaar, maar de teler moet hier ook rekening mee houden bij de gewashandelingen.

Naast voordelen op het gebied van voorspelbaarheid en schaalbaarheid, hebben we in de praktijk ook andere opmerkelijke resultaten gezien. Tijdens de extreem warme zomerdagen afgelopen zomer, bleef het in een tomatenkas die met Plantonomy wordt aangestuurd, ongeveer twee graden koeler dan de buitentemperatuur. Plantonomy stelde het gewas dus heel goed in staat om te transpireren en zichzelf te koelen. Ook was er bij een teler een positief verschil zichtbaar met betrekking tot de wortelkwaliteit ten opzichte van de kassen die niet met Plantonomy worden aangestuurd. Dit lijkt aan te tonen dat verdampingsgestuurd telen ook bijdraagt aan de ontwikkeling van sterke en gezonde wortels.

Kouder telen en energie besparen

Ook op het energieverbruik kan Plantonomy een positieve invloed hebben. Met verdampingsgestuurd telen, wordt een hogere netto fotosynthese gerealiseerd. Dit maakt het mogelijk om te telen met lagere etmaaltemperaturen. Ook is de sturing van de verwarmingsbuis nauwkeuriger. De slimme regeling weet exact wanneer het voor de verdampingssnelheid nodig is om te gaan verwarmen. De buis wordt hierdoor nooit onnodig ingezet.

Door een actief klimaat te behouden tijdens de nacht in combinatie met het juiste gebruik van schermen, kunnen nachtbuizen aanzienlijk worden verminderd.

In het afgelopen teeltseizoen zagen we bij sommige tomatenbedrijven energiebesparingen van 20% en meer. Om de beste resultaten te kunnen bereiken, is een dubbele scherminstallatie nodig.

Teus Jan de Jong, Programmamanager Plantonomy: ‘Op dit moment volgen we de resultaten in het koudere seizoen met veel belangstelling. Het zou natuurlijk prachtig zijn als we jaarrond zulke resultaten kunnen waarmaken en zo kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de sector'.

Plantonomy is gebaseerd op Priva’s Biologics for plant growth, een innovatieve teeltmethode om teeltdoelen te bereiken, door te sturen op de waterhuishouding van planten. Het unieke uitgangspunt van Priva’s BioLogics for plant growth is een feed-forward sturing van het kasklimaat en de watervoorziening, gebaseerd op wateropname, watervastlegging en transpiratie van het gewas. De regeling volgt het 24-uursritme van de plant voor wat betreft groei en gewasontwikkeling en kan worden afgestemd op de teeltdoelen die de teler wil bereiken. Lees meer over Priva biologics for plant growth.

Wilt u meer weten over Plantonomy? Neemt u dan contact op met Teus Jan de Jong, programmamanager Plantonomy via plantonomy@priva.com

9 november 2022

Patricia van Reeven en Teus Jan de Jong, Priva

Workshop 'Sensoren in de praktijk' van InHolland positief beoordeeld

Om in jouw kas "het Nieuwe Telen" zo effectief mogelijk toe te passen heb je wellicht geïnvesteerd in sensoren. Het is echter wel belangrijk om ze optimaal te gebruiken. Want dat leidt pas tot hogere opbrengsten en bespaart energie. En besparen op je energiekosten was nog nooit zo belangrijk. Daarom heeft Inholland Delft in het kader van  het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” de workshop "Sensoren in de praktijk" ontwikkeld. Woensdag 21 september heeft de eerste groep tuinders deelgenomen. Na een korte bespreking van de plantprocessen, hebben de deelnemers in kleine groepjes hun eigen sensoren en meetapparatuur besproken.  De groepen hebben gediscussieerd over wat ze kunnen meten met de sensoren in hun kas, hoe ze deze nu gebruiken en wat de invloed is op de regelingen binnen de klimaatcomputer.

Vervolgens heeft de docent uitgelegd hoe de verschillende sensoren moeten worden gebruikt en waar de sensoren geplaatst moeten worden. Dat wil zeggen hoe de sensoren optimaal de zes balansen van het Nieuwe Telen kunnen ondersteunen. Onderhouden van sensoren stond daarbij centraal.

Aansluitend was er een rondleiding door het onderzoekscentrum van Delphy. In deze kas zijn behalve omgevingssensoren ook plantsensoren geplaatst. Er werd uitgelegd hoe men de meetresultaten probeert te forceren/sturen om inzicht in de data te krijgen.

Omdat de deelnemers zeer enthousiast waren zal er zeker nog een verdiepende training volgen.

Op 5 oktober en 26 oktober zal deze workshop nogmaals gegeven worden, deze zijn beiden volgeboekt. Er zullen dit najaar en winter waarschijnlijk nog een aantal workshops plaatsvinden.

De data van de verdiepende trainingen zijn nog niet bekend.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe data voor deze workshops, laat dit dan weten aan  marco.schreuders@inholland.nl

Dinsdag 4 oktober 2022

Roël Chin-Kon-Sung en Marco Schreuders, InHolland

Online etalage met leveranciers groene digitalisering

Hoe kan digitalisering telers helpen het teeltproces te optimaliseren, hun positie in de keten te versterken en het management te verbeteren? Dat wordt onderzocht in het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’ van Zentoo, Delphy Improvement Centre, Delphy, Glastuinbouw Nederland, Hogeschool Inholland, Priva en Greenport West-Holland. Leveranciers van digitale producten en diensten kunnen zich melden voor de ‘etalage’ op de website.

Het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’ bestaat uit enkele onderdelen. Eén daarvan is Demonstratie & Bewustwording. Zo worden digitale innovaties gedemonstreerd in een semi-praktijkomgeving (het Delphy Improvement Centre) en komen er kennisbijeenkomsten voor groepen ondernemers, teeltmanagers en studenten. Daarnaast komt er een website met onder meer nieuws, projecten en een ‘etalage’. 

Aanmelden voor etalage

De etalage op de website zal bestaan uit een selectie van aanbieders van groene digitalisering. Doel is dat telers zich kunnen oriënteren op aanbieders en op beschikbare digitale innovaties. Toeleveranciers met producten of diensten op het gebied van groene digitalisering kunnen zich aanmelden. Uit de aanmeldingen zal een selectie worden gemaakt. Deze selectie zal over enkele weken zichtbaar zijn op de nieuwe website. 

Heeft u hiervoor belangstelling, geef dan hier uw contactgegevens door.

 

Kennisbijeenkomsten vanaf september 2022

Vanuit het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’ worden vanaf september kennissessies georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op het begrip Groene Digitalisering: wat is het, wat kan het, kan ik dit ook en wat kan het betekenen voor mijn bedrijf?

Onder begeleiding van Delphy en/of Priva wordt een toelichting gegeven op wat er al kan met groene digitalisering en wat de voordelen zijn voor uw bedrijf. Daarnaast wordt tijdens de rondleiding in het Delphy Improvement Centre een demonstratie gegeven van het project.

 Zie de Evenementen-agenda!

 

Use case Groenteteelt

Binnen het project Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw is er een splitsing aangebracht in een use case groenteteelt en sierteelt. Voor groenteteelt is een demokas op het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk ingericht. In de sierteelt lopen er meerdere trajecten in zowel chrysant als in Lisianthus en in Lelie. Vanuit deze trajecten zijn er regelmatig demo-sessies en kennisbijeenkomsten voor kennisdeling met andere telers, zodat deze voorbereid worden op de implementatie op hun bedrijf. 

Komkommer

‘Data Driven Cucumber under LED’ is de naam van de demo die staat in het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. De eerste, volledige teelt stopte eind maart 2022. De tweede teelt van komkommer zal rond half juli ook afgerond zijn. In beide teelten zijn er verschillende sensoren in de kas en in het gewas geïnstalleerd om alle mogelijke omgevingsfacturen en plantparameters te meten en te volgen. In de tweede teelt wordt de teelt gestuurd door en op basis van de sensormetingen. De teeltplanning wordt gemaakt met behulp van Delphy’s QMS Cucumber en het klimaat wordt vervolgens aangestuurd door Delphy’s Climate Profiler en Climate Controller. Het laatste model zorgt ervoor dat de 5-minuten setpoints automatisch in de klimaatcomputer gezet worden. De derde, en laatste, teelt zal wederom autonoom aangestuurd worden door Delphy Digital waarbij de focus zal liggen op de belichtingsstrategie i.v.m. afnemende buitenlicht.

Deze proef is de etalage voor komkommertelers. Via meerdere rondleidingen en in verschillende presentaties wordt deze proef gebruikt om aan telers te presenteren wat er vandaag al mogelijk is met groene digitalisering.

De voortgang van de komkommerteelt in demokas 3.4 op het Delphy Improvement Centre is te volgen via twitter @DelphyDigital. Een bezoek aan de demokas is ook altijd mogelijk, neem daarvoor contact op met Max van den Hemel (m.vandenhemel@delphy.nl).

Tomaat

De focus bij het gewas tomaat richt zich op twee zaken:

  1. implementatie van QMS Tomato en de doorontwikkeling van het bijbehorende groeimodel,
  2. de integratie met data-gedreven ontwikkelingen van klimaatcomputer leveranciers. 

Op het eerste punt wordt binnen dit project actief samengewerkt met BASF Vegetable Seeds. We verzamelen in een pre-commerciële fase van een nieuw ras al extra data om deze vervolgens te analyseren en te verwerken in het QMS model. Met een nieuwe ras introductie kan de teeltstrategie dus al onderbouwd worden met data en niet meer op basis van gevoel en ervaringen. Dit passen we ook toe op de bestaande rassen, wat kan helpen bij vragen als: wanneer moet ik planten? Moet ik vruchtsnoei toepassen? Heb ik voldoende licht beschikbaar? De implementatie bij telers levert vervolgens weer feedback op voor doorontwikkeling van het groeimodel. 

Op het tweede punt integreren we QMS Tomato met de nieuwe ontwikkelingen van de klimaatcomputer leveranciers (bijv. Plantonomy van Priva). Belangrijk hierbij is dat QMS bepaalt welke streefwaarden er nodig zijn voor het gewas en dat de klimaatcomputer ervoor zorgt dat dit zo optimaal mogelijk wordt gerealiseerd. 

Naast de activiteiten rondom de demonstratieproef zijn er ook verschillende presentaties gegeven aan (groepen met) telers om een eerste indruk te geven rondom groene digitalisering en de mogelijkheden daarvan.

Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw

Bleiswijk, 01-06-2022 - Digitalisering is ook in de Nederlandse glastuinbouw niet meer weg te denken. De omvang van de glastuinbouwbedrijven en internationalisering nemen toe, terwijl de “groene vingers” van telers steeds schaarser worden. In het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” ervaren glastuinbouwbedrijven wat groene digitalisering is, wat dit voor hun bedrijf kan betekenen en hoe het in de bedrijfsvoering geïntegreerd kan worden.

Focus op groene digitalisering

Telers beoordelen het gewas op basis van kennis en ervaring (“groene vingers”). Met deze beoordeling bepalen zij de juiste inzet van techniek en resources als energie, water en CO₂. “Groene digitalisering” is de unieke kennis van de teler die vertaald wordt naar digitale oplossingen en middelen. Groene digitalisering richt zich dus op het digitaliseren van de plant, de groei en het teeltmanagement wat daarvoor nodig is. Data-gedreven teeltmanagement maakt minder afhankelijk van menselijke kennis & ervaring én objectiveert de beoordelingen en beslissingen

Leertraject

Iedere partner in dit project laat met zijn expertise de eigenaren, medewerkers en toekomstige medewerkers (studenten) van glastuinbouwbedrijven zelf ervaren hoe je bedrijfsprocessen kunt optimaliseren en resources als arbeid, energie en water efficiënt in kunt zetten. In het project worden bijeenkomsten, trainingen, demonstraties en arenasessies georganiseerd voor bedrijven in de glasgroenten- en sierteelt. In deze bijeenkomsten wordt toelichting gegeven op vragen als: Wat kan er al met groene digitalisering? Wat geeft groene digitalisering aan voordelen op jouw bedrijf? En welke begeleiding is er bij het toepassen in de praktijk?

De vervolgstap is om deze digitalisering ook in te zetten voor managementbeslissingen. Elk bedrijf is anders en ook als eigenaar en bedrijfsleider moet je leren je eigen bedrijfsdata te interpreteren. Uitnodigingen om voornoemde bijeenkomsten bij te wonen, ontvangt u via uw netwerk van leveranciers of belangenbehartigers.

Praktijk

Sinds het project gestart is in 2021 zijn er twee use-cases gedefinieerd. Eén is gericht op de groenteteelt, de ander op sierteelt. Via deze use-cases wordt ervaring opgedaan met het implementeren en doorontwikkelen van data-gedreven teeltmanagement met data-integratie in de keten. In de use-case van groenteteelt is hiervoor met de betrokken partners een afdeling op het Delphy Improvement Centre ingericht. Voor zowel groente- als voor sierteelt zijn er pilots bij (groepen) telers opgestart, welke alle via deze weg tot in 2023 gevolgd en begeleid worden. Wilt u als teler ook als pilotbedrijf meedraaien, dan kunt u contact opnemen met Max van den Hemel m.vandenhemel@delphy.nl (glasgroenten) of Klaas van Egmond k.vanegmond@delphy.nl (sierteelt).

In de etalage

In het toepassingsgebied van groene digitalisering is al veel kennis beschikbaar. Software, platforms en apps van verschillende bedrijven zijn in (door-)ontwikkeling en kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Al deze informatie komt op één centrale plek beschikbaar, in een “online etalage”. Aanbieders in dit werkveld kunnen hun product in de etalage zetten. Telers kunnen zich hierdoor verdiepen in de mogelijkheden en contact leggen met het bedrijf dat het beste past bij hun eigen bedrijf.

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo