articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Voldoende productie en kwaliteit, in minder tijd

Minder tijd kwijt aan de klimaatbeheersing in de kas, en tóch voldoende productie en kwaliteit halen. Sensoren, data en AI moeten dat mogelijk maken. Delphy onderzoekt hoe onder meer de klimaatbeheersing en de watergift geautomatiseerd kunnen worden. Belangrijke vraag: hoe kun je het beste monitoren welk effect het kasklimaat heeft op het gewas? Onderzoeksleider Alex van Klink: “Op basis van de feedback van het gewas kun je werken aan een goed planbare oogst.”

Het onderzoek ‘Autonomous Cucumber under LED’ startte eind 2022 op het Delphy Improvement Centre en loopt heel 2023. Ook in 2022 liep er al een project richting autonoom telen in komkommer op het Improvement Centre. In een afdeling van 150 m2 worden komkommers van De Ruiter Seeds geteeld. Van Klink: “Komkommer is een snelgroeiend gewas. Het reageert snel op veranderingen in het klimaat. Daardoor is het een goede showcase voor de mogelijkheden van autonome telen.”

Lichtsom en streeftemperatuur

De Full LED-lampen van RED Horticulture in de onderzoekskas worden aangestuurd op basis van de gewenste lichtsom per etmaal. Dat gebeurde afgelopen jaar op basis van QMS Komkommer van Delphy Digital: die planningstool berekent op basis van de gewenste groei de benodigde lichtsom. Voor een groot deel van de teelt bleek dat accuraat genoeg. Maar in het begin en het eind van de teelt kan de plantbelasting flink variëren. Daarom zou in die periode de lichtvraag per dag berekend moeten worden, vertelt Van Klink.

In het onderzoek werd ook gekeken naar de streeftemperatuur in de kas. Het gebruikte algoritme berekent realtime welke maatregelen nodig zijn om de gewenste temperatuur te bereiken. Voor die streeftemperatuur kijkt het algoritme naar een volledig etmaal. In de praktijk kijken telers meestal naar de temperatuur in de nacht of de dag, vertelt Van Klink. Door het etmaal als uitgangspunt te nemen en hier een slimme sturing voor in te richten, is het klimaat beter te sturen.

De huidige teelt liep tot eind maart. Inmiddels wordt gestuurd met Priva Plantonomy. Met dit programma worden watergift en kasklimaat volledig gecontroleerd. Voor temperatuur en CO2 worden hiervoor de waarden uit QMS als input gebruikt. Van Klink: “We willen laten zien dat het mogelijk is om dichter bij de streefwaardes te komen, terwijl je er minder tijd aan kwijt bent én toch een betere kwaliteit realiseert.”

Objectieve, realtime feedback van het gewas

Niet alleen het sturen van het gewas is belangrijk bij een autonome teelt; minstens zo belangrijk is monitoring: hoe reageert het gewas op de teeltmaatregelen? Van Klink: “Telers zijn gewend de hele dag te kijken naar hun gewas. Hoe groot zijn de bladeren, hoe snel gaat een vrucht bloeien, enzovoorts. De vraag is: hoe kun je dat organiseren in een autonome teelt?”

Met alleen het meten van bijvoorbeeld temperatuur, CO2 en licht ben je er niet. Er zijn meer parameters van belang. Maar wie te veel meet, ziet door de bomen het bos niet meer. Daarom wordt gezocht naar de beste methode om het effect op het gewas te meten. Dat gebeurt in het onderzoek bij Delphy door het meten van het gewicht van het gewas (met loadcellen van Wireless Value) en van de fotosynthese (met de CropObserver van Phenovation). Alex van Klink: “Het doel is een objectieve, realtime feedback van het gewas.”

Vragen over deze proef of wil je deze bezoeken? Neem contact op met Alex van Klink: a.vanklink@delphy.nl

24 april 2023

Mario van Vliet, Greenport West-Holland

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo