articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Onderzoek: ‘Autonomous Cucumber under LED’

Sinds eind 2022 loopt op het Delphy Improvement Centre de proef ‘Autonomous Cucumber under LED’. Dit is het tweede jaar waarin er datagedreven komkommer wordt geteeld. In 2022 lag de focus op planbaarheid van de teelt met planningstool QMS komkommer. In 2023 ligt de focus op autonome aansturing.

Op het Improvement Centre is een afdeling van 150 m2 ingericht met de komkommer rassen van de Ruiter Seeds. Voor deze rassen is een teeltplanning gemaakt, met QMS komkommer, op basis van data van voorgaande jaren. QMS berekent een streefwaarde voor Lichtsom, CO2 en temperatuur.

De komkommers worden geteeld onder full LED van de dynamische lampen van RED Horticulture. Deze lampen worden aangestuurd door softwareprogramma ‘Solstice’. Dit programma optimaliseert de inzet van belichting op basis van weersverwachting en zorgt dat de berekende lichtsom uit QMS gerealiseerd wordt.

Om te controleren of de planten zich ontwikkelen volgens planning wordt gebruikt gemaakt van een netwerk van gewassensoren. Met loadcellen wordt gekeken of de verwachte dagelijkse groei gerealiseerd wordt. De effectiviteit van de dimstrategie van de belichting wordt beoordeeld met de CropObserver, deze meet de efficiëntie van de omzetting van licht door de plant. Met de sensoren van Vivent zoeken we naar momenten van stress om hiervan te leren in de aansturing.

De huidige teelt loopt tot eind maart. Daarna volgen nog twee teelten waarin Priva Plantonomy een prominente rol gaat spelen. Met dit programma worden watergift en kasklimaat volledig gecontroleerd. Voor temperatuur en CO2 worden hiervoor de waarden uit QMS als input gebruikt.

Vragen over deze proef of wil je deze bezoeken? Neem contact op met Alex van Klink: a.vanklink@delphy.nl

28 februari

Alex van Klink, Delphy

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo