articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Partners

Partners in het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” zijn Zentoo, Delphy Improvement Centre, Glastuinbouw Nederland, Hogeschool Inholland, Priva, Greenport West-Holland en Delphy.

Coöperatie Zentoo U.A.

Zentoo, the Colourful Collective. We zijn een groep van veertien gepassioneerde kwekers en collega’s. En iedere dag met volle energie bezig om de beste bloemen te kweken.

We hebben allemaal onze eigen ‘tuin’, maar delen met elkaar kennis en onze verkoop onder één merknaam: Zentoo. Met één doel: iedereen net zo gek van chrysanten maken als wij zijn.

O, en nóg een doel: het beste Europese kwaliteitsmerk chrysanten maken. Zodat de keus voor kwaliteit en kleurrijke variatie makkelijk wordt.

Zentoo-teeltbedrijven nemen deel aan het project om te leren en te versnellen in het datagedreven telen. Duurzame teelt en teeltbeslissingen nemen op basis van nieuwe technieken om het teeltproces te optimaliseren en een betrouwbaar product te kunnen blijven leveren, wordt steeds belangrijker. Zentoo werkt daarom nauw samen in een consortium om verder te professionaliseren in de aansturing van de Chrysantenteelt.

https://www.zentoo.nl

Delphy Improvement Centre

Delphy Improvement Centre richt zich vanuit de Delphy ambitie: ‘worldwide Expertise for Food & Flowers’ op kennisontwikkeling in de glastuinbouw en Vertical Farming. Onze kracht is ons team van experts met een focus op onderzoek en ontwikkeling, evenals de implementatie van kennis op alle gebieden van de teelt en plantverwerking. We adviseren telers, veredelaars en andere toeleveranciers, we implementeren teeltconcepten, verzorgen (maatwerk) trainingen in een groot wereldwijd netwerk. Daarnaast beschikken we over een moderne kasfaciliteit waarin we nieuwe teeltconcepten en kennis ontwikkelen, testen en demonstreren. De kasfaciliteit heeft een areaal van 10.000 m2 en bevat 23 faciliteiten:

  • 7 voorzieningen van ± 1.000 m2
  • 4 faciliteiten van ± 250 m2
  • 12 voorzieningen van ± 150 m2

 Deelname aan Delphy Improvement Centre geeft recht op:

  • Kennis over teelt en onderzoek door onze experts
  • Uitvoeren van onderzoek en testen op praktijkschaal.
  • Demonstratie van uw producten aan genodigden.
  • Kennisuitwisseling met gasten, andere deelnemers, collega's etc.

(we ontvangen ongeveer 5.000 bezoekers per jaar).

 Voor meer informatie over onze ambitie, missie en doelen verwijzen wij u naar onze website:  https://delphy.nl/teams/team-delphy-improvement-centre/

Glastuinbouw Nederland

Binnen Glastuinbouw Nederland werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Gezondheid & Geluk, Plantgezondheid en Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s binnen hèt ondernemersnetwerk van de glastuinbouwsector. Samen vertegenwoordigen we 75% van het totale glastuinbouwareaal.

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de glastuinbouw. Met het schaarser worden van arbeid en kennis neemt de behoefte van ondersteuning in de processen toe. Glastuinbouwondernemers maken in toenemende mate gebruik van platforms, plantmodellen, sensortechnologie en andere digitale oplossingen om het teeltproces te optimaliseren. Deze ontwikkeling speelt een belangrijke rol richting het autonoom telen, waarbij de groene vingers worden vervangen door digitale slimme oplossingen.

Glastuinbouw Nederland volgt de digitale ontwikkelingen op de voet en bepaalt met verschillende ondernemersgroepen welke ontwikkelingen ook interessant zijn voor de glastuinbouw. Vanuit het innovatieprogramma ‘Kas als energiebron’ en stichting ‘Kennis in je Kas’ werkt de glastuinbouw aan kennisontwikkeling en –uitwisseling om de sector duurzamer te maken en mondiaal voorop te blijven lopen. Het versnellen van de groene digitalisering is hierbij noodzakelijk en daarom is Glastuinbouw Nederland actief betrokken bij dit project. 

www.glastuinbouwnederland.nl

Inholland hogeschool

De opleiding Tuinbouw & Agribusiness van Hogeschool Inholland in Delft biedt een reguliere voltijd opleiding (met een teelt én een business richting), een flexibele deeltijd opleiding, een tweejarig Associate Degree programma Tuinbouw management en het Double Degree programma Horticulture & Agribusiness  (een samenwerking met twee Chinese universiteiten). Het is dé opleiding in west Nederland voor degenen die willen investeren in een carrière in de internationale tuinbouw.

Zie ook: www.inholland.nl/opleidingen/tuinbouw-agribusiness-voltijd/

De verschillende facetten van de digitalisering in de glastuinbouw worden in alle opleidingen behandeld zodat onze studenten in hun huidige en toekomstige werkplekken deze kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering.

Voor Inholland biedt het project niet alleen de mogelijkheid om haar kennis en ervaring in het opleiden van mensen te gebruiken om de tuinbouwbedrijven in Nederland te helpen de mogelijkheden van digitalisering te benutten, maar ook om het onderwijsaanbod op dit gebied verder te ontwikkelen.

Priva

De uitdagingen waarvoor de verstedelijkende wereld staat, dwingen ons onze methoden voor het duurzaam produceren van vers, veilig en gezond voedsel te verbeteren. Er is steeds meer tuinbouw in een gereguleerde omgeving nodig om de voedselproductie veilig te stellen.

Dit staat bij Priva voorop: wij maken het ondernemers makkelijk op een duurzame manier een winstgevend gewas te telen en tegelijkertijd de wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden. Dat doen we door een geïntegreerde totaaloplossing te bieden, bestaande uit hardware, software en services voor het regelen en beheren van welke tuinbouwactiviteit dan ook, waar ook ter wereld. Zo worden ondernemers in staat gesteld bewuste en gegronde beslissingen te nemen over hun belangrijkste hulpbronnen: water, arbeid en energie. Lees verder op: Priva | Slimme klimaatbeheersing voor gebouwen en tuinbouw

Priva heeft een aantal digitale diensten ontwikkeld die ondersteuning bieden voor het telen van een winstgevend gewas. Met onze projectpartners binnen het project groene digitalisering willen we de waarde van deze diensten demonstreren voor de Nederlandse tuinder. Dit doen we door middel van sessies, educatie en demonstratie in een proefomgeving. Daarnaast is een belangrijk doel om op basis van feedback van Nederlandse tuinders de producten verder te ontwikkelen. Lees verder op https://www.priva.com/nl/tuinbouw/oplossingen/plantonomy

Greenport West Holland

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster, met een internationaal toegevoegde waarde. Vanuit de strategie ‘Feeding and Greening the Mega-cities’ werkt de Greenport aan een aantal ambities en opgaven, zoals Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster, Klimaatneutraal & Circulair en Leidend in Gezondheid & Geluk.

Een van de pijlers van de ambitie Koploper in Kennis & Innovatie is digitalisering. Zo ontwikkelde Greenport West-Holland samen met InnovationQuarter, en mede gefinancierd door Provincie Zuid-Holland, de ‘Digitaliseringsvisie Glastuinbouw’. Deze visie is startpunt voor de betrokkenheid van Greenport West-Holland met verschillende initiatieven op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid.

www.greenportwestholland.nl

Delphy

Al jaren worden de Delphy teelt- en beslismodellen onder de naam Quality Management System (QMS) door telers en adviseurs gebruikt. Delphy Digital gebruikt data om slimme oplossingen voor uw teelt- en bedrijfsmanagement te ontwikkelen en toepasbaar te maken. Groene kennis wordt gevangen in computermodellen voor kennis; inzichtelijk en schaalbaar. "Groene digitalisering" kijkt hoe de plant reageert op de omgeving.

Sensoren verzamelen de gegevens over gewasontwikkeling en belangrijke omgevingsfactoren. QMS® vertaalt alle data die gemeten wordt met de sensoren in uw kas of perceel naar data-gedreven modellen en -systemen. QMS ondersteunt bij het maken van een teeltplan, geeft inzicht in de stand van het gewas en zorgt dat je sneller de teelt in jouw vingers krijgt. Door de ondersteuning van dit soort modellen kunnen teeltmanagers, zonder in te leveren op kwaliteit, moeiteloos een veel groter areaal aansturen.

Datagedreven telen in tomaat (Engels gesproken en ondertiteld). 

Delphy Digital https://delphy.nl/teams/team-delphy-digital/

Delphy geeft wereldwijd advies aan telers, boeren, tuinders en kwekers, verzorgt (maatwerk) trainingen en ontwikkelt op haar praktijklocaties richtinggevende kennis over teelten, mechanisatie, automatisering, ICT-toepassingen en het monitoren van teelt op afstand.

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo