articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Meerdaagse training start weer in september

In september start weer de meerdaagse cursus, waarin u zelf aan het werk gaat met (de data uit) sensoren. U heeft al  sensoren hangen in uw kas en/of u heeft de workshop “praktisch toepassen van sensoren” gevolgd vanuit “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” of via “Het Nieuwe Telen”. U kunt zich via de website aanmelden voor de training.

De opvolgende trainingsdagen in september zijn 13, 20 en 27.

In de eerdere gegeven training was het programma per dag als volgt: 

Dag 1: De verschillende sensoren en hun functie komen aan bod. Bovendien legden we de link tussen meetnauwkeurigheid en onderhoud.

Welke metingen (parameters) wil jij weten? Dat hangt natuurlijk af van wat je teelt en welke kennis je nodig hebt om deze teelt te optimaliseren. Heb je plantparameters of kasklimaatgegevens nodig? Deze training geeft een overzicht van de meest gebruikte sensoren binnen de glastuinbouw en welke informatie die opleveren. Hoe interpreteer je die gegevens en hoe kun je daar op inspelen met je instellingen. Ook is aandacht besteed aan het noodzakelijke onderhoud van de sensoren om de nauwkeurigheid van de metingen op peil te houden.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst is de deelnemers gevraagd om een aantal klimaatgrafieken en instellingen mee te nemen. Daarnaast is vooraf een intake gedaan via een digitale enquête naar kennisniveau en -behoefte van de deelnemers.

Dag 2: Uitleg over nieuwe sensoren en hun nut voor de teler

We legden de werking en achtergrond uit van de nieuwste sensoren zoals de planttemperatuurmeter, sapstroom- en stengeldiktemeter, loadcell, weeggoot, e.a.. Welke informatie leveren de sensoren op en wat is het praktische nut van deze informatie. Hoe kun je op basis van de nieuwe kennis bijvoorbeeld de instellingen aanpassen.

Ter voorbereiding van deze training werd aan de deelnemers gevraagd om hun voorkeur uit te spreken voor de te bespreken sensoren, die daardoor besproken zijn tijdens trainingsdag 2.

Dag 3: Regelingen op basis van vocht en uitstraling (algemeen)

Doel van deze dag is om de telers inzicht te geven in de effecten die maatregelen in het nieuwe telen hebben op plant en kasklimaat.

Telers gingen, in groepjes, werken aan verschillende casussen. Deze werden voorgelegd met behulp van het kassimulatieprogramma Kassim. De casussen hebben betrekking op uitstraling, schermen op vocht en de RTR (Radiation Temperature Ratio). Deelnemers bepalen welke meetgegevens (en welke sensoren) nodig zijn om te kunnen anticiperen (door aanpassen van de instellingen) op de verschillende situaties binnen de voorgelegde casus. Aan het eind van de training zijn de casussen met de hele groep besproken, zodat de kennis ook gedeeld werd. 

U kunt zich via de website aanmelden voor de training. De opvolgende trainingsdagen in september zijn 13, 20 en 27.

(Roël Chin-Kon-Sung, Hogeschool InHolland)

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo