articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Use case Groenteteelt

Binnen het project Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw is er een splitsing aangebracht in een use case groenteteelt en sierteelt. Voor groenteteelt is een demokas op het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk ingericht. In de sierteelt lopen er meerdere trajecten in zowel chrysant als in Lisianthus en in Lelie. Vanuit deze trajecten zijn er regelmatig demo-sessies en kennisbijeenkomsten voor kennisdeling met andere telers, zodat deze voorbereid worden op de implementatie op hun bedrijf. 

Komkommer

‘Data Driven Cucumber under LED’ is de naam van de demo die staat in het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. De eerste, volledige teelt stopte eind maart 2022. De tweede teelt van komkommer zal rond half juli ook afgerond zijn. In beide teelten zijn er verschillende sensoren in de kas en in het gewas geïnstalleerd om alle mogelijke omgevingsfacturen en plantparameters te meten en te volgen. In de tweede teelt wordt de teelt gestuurd door en op basis van de sensormetingen. De teeltplanning wordt gemaakt met behulp van Delphy’s QMS Cucumber en het klimaat wordt vervolgens aangestuurd door Delphy’s Climate Profiler en Climate Controller. Het laatste model zorgt ervoor dat de 5-minuten setpoints automatisch in de klimaatcomputer gezet worden. De derde, en laatste, teelt zal wederom autonoom aangestuurd worden door Delphy Digital waarbij de focus zal liggen op de belichtingsstrategie i.v.m. afnemende buitenlicht.

Deze proef is de etalage voor komkommertelers. Via meerdere rondleidingen en in verschillende presentaties wordt deze proef gebruikt om aan telers te presenteren wat er vandaag al mogelijk is met groene digitalisering.

De voortgang van de komkommerteelt in demokas 3.4 op het Delphy Improvement Centre is te volgen via twitter @DelphyDigital. Een bezoek aan de demokas is ook altijd mogelijk, neem daarvoor contact op met Max van den Hemel (m.vandenhemel@delphy.nl).

Tomaat

De focus bij het gewas tomaat richt zich op twee zaken:

  1. implementatie van QMS Tomato en de doorontwikkeling van het bijbehorende groeimodel,
  2. de integratie met data-gedreven ontwikkelingen van klimaatcomputer leveranciers. 

Op het eerste punt wordt binnen dit project actief samengewerkt met BASF Vegetable Seeds. We verzamelen in een pre-commerciële fase van een nieuw ras al extra data om deze vervolgens te analyseren en te verwerken in het QMS model. Met een nieuwe ras introductie kan de teeltstrategie dus al onderbouwd worden met data en niet meer op basis van gevoel en ervaringen. Dit passen we ook toe op de bestaande rassen, wat kan helpen bij vragen als: wanneer moet ik planten? Moet ik vruchtsnoei toepassen? Heb ik voldoende licht beschikbaar? De implementatie bij telers levert vervolgens weer feedback op voor doorontwikkeling van het groeimodel. 

Op het tweede punt integreren we QMS Tomato met de nieuwe ontwikkelingen van de klimaatcomputer leveranciers (bijv. Plantonomy van Priva). Belangrijk hierbij is dat QMS bepaalt welke streefwaarden er nodig zijn voor het gewas en dat de klimaatcomputer ervoor zorgt dat dit zo optimaal mogelijk wordt gerealiseerd. 

Naast de activiteiten rondom de demonstratieproef zijn er ook verschillende presentaties gegeven aan (groepen met) telers om een eerste indruk te geven rondom groene digitalisering en de mogelijkheden daarvan.

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo