articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Verdamping gewas in kaart te brengen door meten stengeldikte

Een digitaal aangestuurde teelt maakt het mogelijk om met meer variabelen rekening te houden tijdens het managen van het klimaat. Zo blijkt uit onderzoek van Priva dat de stengeldikte van een plant een goede indicator is voor de verdamping door het gewas, en dus bruikbaar is voor het sturen van het klimaat. Ander goed nieuws: afgelopen seizoen bleek dat bij het gebruik van Plantonomy een gewas minder energie nodig heeft voor dezelfde productie en kwaliteit, aldus Nienke Veenendaal van Priva.

Plantonomy is een nieuwe generatie klimaatcomputer: het maakt gebruik van slimme algoritmes om de waterhuishouding van de plant te sturen in een bioritme. Zo volgt het gewas dagelijks een ritme van wateropname en transpiratie. Plantonomy regelt aan de hand van een digitale twin autonoom het klimaat en de watergift. Daarvoor wordt elke vijf minuten een groot deel van de instellingen met betrekking tot irrigatie, ventilatie, verwarming, scherming en belichting van de kas geregeld.

Inmiddels wordt Plantonomy gebruikt door verschillende tomaten- en paprikateeltbedrijven in zowel Noord-Amerika als in Nederland. Nienke Veenendaal, Product Manager Plantonomy bij Priva: “De vraag naar systemen als Plantonomy is ‘booming’. Door het sturen van allerlei losse regelingen terug te brengen naar de essentie van wat er nodig is voor een regelmatig en sterk gewas zijn met name jonge telers veel sneller in staat een goede productie en kwaliteit te realiseren.”

Generatief of vegetatief

Afgelopen teeltseizoen bewees Plantonomy duidelijk zijn waarde: het bleek mogelijk om met een lagere kastemperatuur dezelfde productie en kwaliteit te realiseren. Ofwel, er was minder energie nodig om dezelfde resultaten te boeken. “Bovendien waren de gewassen sterker: er waren bijvoorbeeld minder schimmels en virussen”, vertelt Nienke.

Bij de teelt werden voor het eerst de sapstroom en de stengeldikte gemeten: daarvoor werden aan stengels sensoren van 2Grow bevestigd. Nienke: “De stengeldikte is een goede indicatie van de verdamping van het gewas. Zo zag je dat in de ochtend – als het gewas verdampt – dat de stengeldikte afnam, en bij watergift dat de stengel weer dikker werd.”

De stengeldikte vertelt dus veel over de stand van het gewas, en ook de sapstroom zegt iets over de verdamping. “Je kunt met deze variabelen zien wanneer een gewas vooral generatief groeit, en wanneer vooral vegetatief. Die metingen zijn bovendien objectief. Het voorkomt dat je alleen op basis van gevoel de teelt stuurt, en dus voor onrust zorgt.”

De metingen van de stengeldikte en de sapstromen zijn een bijzonder goed hulpmiddel voor begrip, maar vanwege de gevoeligheid van de meting zijn ze geen onderdeel van de directe gewassturing door Plantonomy, aldus Nienke. “Een sensor om een stengel laat zich makkelijk beïnvloeden, bijvoorbeeld doordat een medewerker eraan zit. En robuuste metingen als die van de buitenstraling en een  drainmeting hebben zich al jaren in praktijk bewezen en zijn gelukkig voldoende voor de stabiele aansturing met Plantonomy.”

Versnellen Groene Digitalisering in de Glastuinbouw

Het onderzoek naar Plantonomy valt onder het project ‘Versnellen Groene Digitalisering in de Glastuinbouw’. Hierin werkt een groot aantal partijen uit de tuinbouw samen aan het versnellen van de toepassing van digitalisering: Zentoo, Delphy, Greenport West-Holland (Innovatiepact), Glastuinbouw Nederland, Inholland, Delphy Improvement Centre en Priva. 

 

5 september 2023

Mario van Vliet

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo