articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

‘Versnellen Groene Digitalisering in de Glastuinbouw’ afgerond

Het project ‘Versnellen Groene Digitalisering in de Glastuinbouw’ is afgerond. Het projectteam kwam onlangs voor een laatste keer samen tijdens een afsluitende lunch in Naaldwijk. Aad van den Berg, Managing director bij Delphy, bedankte alle leden van het team voor hun inzet om de tuinbouw te helpen met de ontwikkeling en implementatie van groene digitalisering, ofwel: digitale producten rondom het gewas. Hij bedankte met name projectleider Peggy Keijzer voor het in goede banen leiden van het project.

Het project ‘Groene Digitalisering in de Glastuinbouw’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, door Kansen voor West en een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie. Partners in het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’ zijn Zentoo Chrysanthemums, Delphy Improvement Centre, Glastuinbouw Nederland, Hogeschool Inholland Delft, Priva, Greenport West-Holland en Delphy Digital. Meer informatie: www.groenedigitalisering.nl.

 

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo