articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Digitalisering in Chrysant versneld door klimaat-analyse en vision groeimeting in QMS Chrysant Management

De teelt van chrysanten brengt verschillende uitdagingen met zich mee: de teelt wordt zoveel als mogelijk vraag gestuurd gepland. De teeltplanning is daarom leidend voor het aantal en de kwaliteit die geproduceerd moet worden. Lengte, gewicht, blad- en bloemkwaliteit en het timen van het moment dat de bloemen oogstrijp zijn, is hierbij essentieel. En dat allemaal zo efficiënt mogelijk, want: efficiëntie en minimalisatie van water, energie en middelengebruik is het streven van de telers. Uiteraard extra gestimuleerd doordat kopers en consumenten hier steeds meer om vragen.

Digitalisering helpt bij deze uitdagingen. De meeste Nederlandse chrysantentelers werken al jaren met QMS Chrysant van Delphy, een chrysanten teeltplanningsprogramma. Door het project Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw is op meerdere manieren de digitalisering van de chrysantenteelt versneld.

Enerzijds is er door Delphy samen met Zentoo en AgriData Innovations gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een vision meetsysteem, waarmee de groei van de chrysanten automatisch gemeten kan worden. Inmiddels wordt het systeem toegepast bij 5 chrysantentelers. Naast dat het direct inzicht geeft in de groei van de chrysanten, dient de data als basis voor een groeimodel waarin o.a. belichting, CO2-dosering, temperatuur en remstofbespuitingen geoptimaliseerd worden zodat de gewenste lengte en gewicht gerealiseerd worden. Dit groeimodel is in de afgelopen jaren ontwikkeld, mede op basis van jarenlange wekelijkse destructieve groeimetingen bij meerdere telers, uitgevoerd door Delphy Improvement Centre.

link naar video op youtubeTegelijkertijd is er ontwikkeld aan een data-integratie met de klimaatcomputer en belichtingssystemen. Door deze data te koppeling aan de teeltplanning in QMS Chrysant wordt het mogelijk om structureel bij iedere teelt vast te leggen wat er precies is gebeurd. Iets wat eerder niet mogelijk was door de grote hoeveelheden teelten die tegelijkertijd plaatsvinden in een chrysantenkas. Vanuit deze data krijgen telers inzicht in hoe hun gevoerde strategie heeft uitgepakt en wat ze in volgende teelten beter kunnen doen. Het is hierbij ook mogelijk gemaakt om klimaatdata te vergelijken tussen verschillenden teelten en telers. Er zijn inmiddels meer dan 25 telers die werken met deze nieuwe module in QMS Chrysant. Ook wordt het deze winter gebruikt in een initiatief van de Landelijke Gewascommissie Chrysant in combinatie met houdbaarheidstesten om meer grip te krijgen op hoe te telen met minder energie-input en LED-belichting.

De samenwerking tussen telers, start-ups(ADI), digitalisering(Delphy) en onderzoek(Delphy IC) welke mede door dit project mogelijk is gemaakt, werpt nu zijn vruchten af. Digitalisering helpt de teler door grip te krijgen op zijn teelt en klaar te zijn voor een toekomst waarin dit steeds belangrijker wordt.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Klaas van Egmond: k.vanegmond@delphy.nl

Onder andere op het DigitaliseringsEvent van 4 oktober en de Landelijke Chrysantendag van 26 oktober was er aandacht voor de ontwikkeling van QMS Chrysant Management

 

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo