articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Greenport West Holland

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster, met een internationaal toegevoegde waarde. Vanuit de strategie ‘Feeding and Greening the Mega-cities’ werkt de Greenport aan een aantal ambities en opgaven, zoals Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster, Klimaatneutraal & Circulair en Leidend in Gezondheid & Geluk.

Een van de pijlers van de ambitie Koploper in Kennis & Innovatie is digitalisering. Zo ontwikkelde Greenport West-Holland samen met InnovationQuarter, en mede gefinancierd door Provincie Zuid-Holland, de ‘Digitaliseringsvisie Glastuinbouw’. Deze visie is startpunt voor de betrokkenheid van Greenport West-Holland met verschillende initiatieven op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid.

www.greenportwestholland.nl

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo