articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Glastuinbouw Nederland

Binnen Glastuinbouw Nederland werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Gezondheid & Geluk, Plantgezondheid en Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s binnen hèt ondernemersnetwerk van de glastuinbouwsector. Samen vertegenwoordigen we 75% van het totale glastuinbouwareaal.

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de glastuinbouw. Met het schaarser worden van arbeid en kennis neemt de behoefte van ondersteuning in de processen toe. Glastuinbouwondernemers maken in toenemende mate gebruik van platforms, plantmodellen, sensortechnologie en andere digitale oplossingen om het teeltproces te optimaliseren. Deze ontwikkeling speelt een belangrijke rol richting het autonoom telen, waarbij de groene vingers worden vervangen door digitale slimme oplossingen.

Glastuinbouw Nederland volgt de digitale ontwikkelingen op de voet en bepaalt met verschillende ondernemersgroepen welke ontwikkelingen ook interessant zijn voor de glastuinbouw. Vanuit het innovatieprogramma ‘Kas als energiebron’ en stichting ‘Kennis in je Kas’ werkt de glastuinbouw aan kennisontwikkeling en –uitwisseling om de sector duurzamer te maken en mondiaal voorop te blijven lopen. Het versnellen van de groene digitalisering is hierbij noodzakelijk en daarom is Glastuinbouw Nederland actief betrokken bij dit project. 

www.glastuinbouwnederland.nl

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo