articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Evenement:

Bijeenkomst Sensoren in de glastuinbouw: Wat kunt u ermee?

De glastuinbouw staat voor een enorme uitdaging om optimaal te produceren met onder andere minder energie, minder gewasbeschermingsmiddelen, minder arbeid en hergebruik van water. Sensoren kunnen hierbij helpen, maar nog niet voor iedereen is de meerwaarde van sensoren duidelijk.

Glastuinbouw Nederland organiseert hiervoor een bijeenkomst waarbij onderzoekers en sensorleveranciers samen de praktische toepassingen van diverse sensoren toelichten en demonsteren.

Waar

Delphy Improvement Centre

Bleiswijk

Wanneer

26-01-2023 van 13:00 tot 16:30

Aanmelden

Kan hier

Download pdf

Uitnodiging bijeenkomst sensoren 26012023.pdf

Tijdens deze bijeenkomst leert u welke sensoren beschikbaar zijn, waar en hoe sensoren kunnen worden toegepast en welke sensoren u werkelijk helpen in uw bedrijfsvoering.

 In de pauze zijn diverse sensorleveranciers met hun producten aanwezig om uitleg en demonstraties te geven, zodat u ook direct contact kunt leggen. Zo weet u aan het eind van deze bijeenkomst beter welke sensoren voor uw bedrijf interessant kunnen zijn en u kunnen helpen bij het optimaliseren van de processen die voor uw teelt belangrijk zijn. Bovendien heeft u mogelijk al contact gelegd met een leverancier.

 Programma

  • Ontvangst
  • Welkom door Margreet Schoenmakers, programmamanager Innovatie Water & Plantgezondheid (Glastuinbouw Nederland)
  • Uitleg mogelijkheden sensoren en praktische voorbeelden op het gebied van water en plantgezondheid door Andre van der Wurff (Stichting Control in Food & Flowers)
  • Uitleg teeltoptimalisatie door Alex van Klink (Delphy Improvement Centre)
  • 1e ronde workshops - zie pdf
  • Pauze & Markt: demonstratie, uitleg en contact met sensorleveranciers
  • 2e ronde workshops - zie pdf
  • Toelichting Project ‘Versnellen Groene digitalisering’ door Glastuinbouw Nederland
  • Afsluiting met een drankje

Workshops

1. Meten voor teeltoptimalisatie

Door Alex van Klink (Delphy Improvement Centre) en Maxime Dedecker (2Grow)

Veel teeltkeuzes worden gemaakt op basis van metingen uit de klimaatcomputer en teeltervaring. Hierdoor is het lastig om de reactie van de plant op deze teeltkeuze in te schatten. In deze workshop worden er voorbeelden gegeven van de toepassing van verschillende gewassensoren om de plantreactie op een teeltactie meetbaar te maken.

2. Optimale biomonitoring

Door Onno Calf (SCFF) en Bas Boom (imec/OnePlanet)

De basis van Integrated Pest Management (IPM) wordt gevormd door vroegtijdige detectie van problemen om snel in te kunnen grijpen. Door diverse scoutingmethoden (beeld, gassen en DNA) digitaal te koppelen aan sensoren van het kasklimaat binnen een model van kunstmatige intelligentie (AI) kan de balans van plagen en biologische bestrijders in de kas veel beter worden begrepen. Zodoende kan gerichter worden bepaald wanneer ingrijpen zinvol en efficiënt is.

3. Waterkwaliteit

Door Andre van er Wurff (SCFF) en Arie Draaijer (Sendot)

Bij een volledige recirculatie krijgt het water in de glastuinbouw een complexe samenstelling van nutriënten, gewasbeschermings-, rem- en ontsmettingsmiddelen, organische stoffen en microbiologie. De consequentie hiervan voor de teelt is grotendeels onbekend. Sensoren kunnen uitkomst bieden door controle van de waterkwaliteit en bijbehorende waterparameters.

4. Ion specifiek meetsysteem

Door Chris Blok (Wageningen UR Glastuinbouw) en Simon Meijer (CE-Line)

Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per zeven tot veertien dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. De recente ontwikkeling van een verbeterde ion specifieke meter én een digitaal beslissysteem (BemestingsadviesTool) maakt het mogelijk de bemesting te optimaliseren en te automatiseren. Dat levert (een bescheiden) meer opbrengst en een betere kwaliteit op.

Er zijn 4 workshops in 2 rondes, u kunt uw keuze aangeven op het aanmeldformulier.

Informatie

Meld u aan via het aanmeldformulier, dit kan tot en met dinsdag 24 januari 2023.

Bij afmelding na dinsdag 24 januari berekenen wij € 20,- administratiekosten aan u door. Afmelden kan door een e-mail te sturen aan Annelies Kerkhof akerkhof@glastuinbouwnederland.nl

Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth Nijs, tel 06 519 591 47 lnijs@glastuinbouwnederland.nl

 

 

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo