articles @ groenedigitalisering.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Kansen voor West II

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Kansen voor West II staat voor de uitdaging om samen met sociale, economische en publieke partners, de regionale economie van de Randstad een extra impuls te geven. Want ondanks alle inspanningen loopt de Randstad nog steeds achter bij andere grootstedelijke Europese regio’s en extra inspanningen zijn daarom nodig. Europese middelen hebben hierbij een duidelijke toegevoegde waarde.

https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/programma/over-kansen-voor-west-2/

Partners & co-financiers:

logologologologologologologo
logologologo